Genel Bilgiler


Ebelik Bölümü

Ebelik programının öğretim dili Türkçe olup üniversitemizin belirlediği akademik takvime göre her dönem 16 haftadır. Dört yıllık eğitim vermekte olup, her yıl güz ve bahar olarak 2 dönemden oluşmaktadır. Ebelik öğrencilerinin mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00/4.00 olması gerekmektedir. Ayrıca ebelik bölümü öğrencileri için mesleki yeterliliklerini belirleyici mezuniyet kriterlerini tamamlamak zorunludur.

Vizyon

Gelişen teknolojiye ve entelektüel ortama uyum sağlayabilen mevcut koşullar ile en üst düzeyde Ebelik hizmeti verebilecek çağdaş demokratik ve araştırmacı bireyler yetiştirmektir. Öğrencileri, öğretim elemanları, eğitim programları ve araştırmaları ile bir model oluşturmak ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir Ebelik eğitim kurumu olmaktır.

Misyon 

Atatürk ilke ve inkılâplarına saygılı, üniversitenin amaçları doğrultusunda; insanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişme ve değişmelere duyarlı olacak ve bunları verdiği hizmette göz önünde bulunduracak, sağlıklı ya da hasta bireylerin her ortamda Ebelik bakım gereksinimlerini saptayabilecek, bu gereksinimleri mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilmek için gerekli olan Ebelik bakımını planlayabilecek, uygulayabilecek ve değerlendirebilecek, aynı zamanda sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve işlevlerini yerine getirecek, Ebelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında rol alabilecek, tüm bunları yerine getirirken mesleki etik ilkelerini göz önünde bulunduracak nitelikte profesyonel ebeler yetiştirmektir.