Misyon

Sağlık disiplinleri arasındaki işbirliğiyle, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin takipçisi; temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı; eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip; uygulamalarında bilimsel verileri kullanarak, ülkemizin sağlık öncelikleri doğrultusunda sorunları en iyi şekilde saptayıp çözebilecek; birey, aile ve toplumun sağlığını koruyacak ve geliştirecek, hastalıkları önleyecek; hastalık halinde en iyi bakım ve iyileştirme hizmetlerini mesleki etik kurallarını gözeterek sunacak; bilgi ve becerileri dünya standartlarına göre üst düzeyde olan sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.