Tarihçe

 

Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 2 yıllık Ebelik Ön Lisans Programı ile Adana Numune Hastanesi yanındaki binada 1996 yılına kadar eğitim-öğretimini sürdürmüştür. Ç.Ü. Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlük görevini Ç.Ü. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Turan ÇETİN yürütmüştür. Diğer taraftan Balcalı kampüsünde, 2 yıllık Hemşirelik Ön Lisans Programı, Ç.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yürütülmüştür. O dönemde, Ç.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlük görevini Ç.Ü. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Acar TOKCAN yapmıştır. 1996-1997 eğitim-öğretim yılında 4 yıllık Hemşirelik ve Ebelik Lisans programlarını içeren Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu kurulmuştur. Adana Sağlık Yüksekokulu, 2007-2008 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılına kadar, Adana Numune Hastanesi yanındaki binasında hizmet vermiştir. Ç.Ü. Adana Sağlık Yüksekokulu Mart 2008 tarihinde, Çukurova Üniversitesi Balcalı kampüsündeki yeni binasına taşınmıştır. 2015 yılına kadar eğitim-öğretimini sürdüren Ç.Ü. Adana Sağlık Yüksekokulu, 27 Ağustos 2015 Tarih ve 29458 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2015/8052 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılmış ve yerine Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.

Kuruluşundan günümüze kadar, Ç.Ü. Adana Sağlık Yüksekokulu Müdürü olarak sırasıyla; Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri, Prof. Dr. Seyhan VARİNLİ, Prof. Dr. Necdet AYTAÇ, Prof. Dr. M. Macit İLKİT, Prof. Dr. M. Gülhal BOZKIR, Prof. Dr. Hasan OKUR ve Prof. Dr. Sait POLAT görev almıştır. Prof. Dr. Sait POLAT, Fakültemizin kuruluşuna öncülük etmiş ve 2011- 2018 tarihleri arasında görev yapmıştır. Prof.Dr.Rengin GÜZEL 2018-2019 tarihleri arasında fakültemiz dekanlık görevini yürütmüştür.Fakültemizde akreditasyon sürecini başlatan Prof.Dr.Rengin GÜZEL, akademik ve idari birçok alanda fakültemize değerli katkılar sağlamıştır.

Fakültemizde; Hemşirelik Bölümü Birinci ve İkinci Öğretim, Ebelik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Odyoloji Bölümü ile Dil ve Konuşma Terapisi Bölümleri bulunmaktadır. Halen aktif olarak Hemşirelik ve Ebelik Bölümleriyle eğitim-öğretimini sürdüren fakültemizin diğer bölümlerinin akademik alt yapı çalışmaları devam etmesi nedeniyle henüz öğrenci almamaktadır. Ancak bu bölümlerimiz adına alınan Araştırma Görevlileri, ülkemizin çeşitli üniversitelerinde Lisansüstü (Yüksek Lisans-Doktora) eğitimlerini sürdürmektedirler. Fakültemizde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle 1161 Hemşirelik Programı, 358 Ebelik Programı olmak üzere  yaklaşık 1519 öğrencimiz eğitim almaktadır. Fakültemiz kuruluşundan günümüze kadar 355 ebe, 2266 hemşire mezun ederek ülkemizin sağlık ordusuna katkıda bulunmuştur. Ayrıca Hemşirelik (Yüksek Lisans-Doktora) ve Ebelik (Yüksek Lisans) Programlarında, Ç.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim de yürütülmektedir. Bu programlarda yetiştirilen uzman ebe ve hemşireler, akademik kariyerlerine devam ettikleri gibi, aynı zamanda, diğer mezunlarımız da bölgemiz ve ülkemiz genelinde, hastanelerimizin uzman ebe ve uzman hemşire ihtiyacını karşılamaktadır. Kuruluşundan günümüze kadar başarıyla hizmetlerini sürdüren Fakültemiz, eğitim-öğretim alt yapısı, akademik ve idari kadrosuyla, öğrencilerimize çağdaş ve iyi eğitim vermek üzere, hedefine emin adımlarla ilerlemektedir.