Akademik Personel

 


Hemşirelik Bölümü

Doç.Dr. Evşen NAZİK   Hemşirelik Bölüm Başkanı 

 


Hemşirelik Esasları Anabilim Dal

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Eksimez    Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı

Öğr. Gör. Ece KURT

 


Cerrahi
Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı

Doç.Dr. Sevban Arslan    Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Erden

Arş.Gör. Muaz Gülşen

Arş.Gör. İlknur Tura

Arş.Gör. Nursevim Aydıngülü

 


Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Doç.Dr. Evşen Nazik     Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

Öğr.Gör. Seda Karaçay Yıkar


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Şenay Çetinkaya    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

Öğr. Gör. Emel Yürük Bal

Arş.Gör. Dilara Keklik


Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Serap Torun   Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Başkanı

Arş.Gör. Osman Bilgin

 


Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Sunay Fırat  
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

Arş. Gör. Dr.Saliha Bozdoğan Yeşilot

 


İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Doç.Dr. Songül Karadağ   İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

Dr.Öğr. Üyesi Gülşah Kumaş

Arş.Gör.Dr. Pınar Yeşil Demirci

 


Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi Gülşah Kumaş  Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

Öğr. Gör. Hakan ÇELİK

 


Ebelik Bölümü

Doç. Dr. Şule Gökyıldız Sürücü    Ebelik Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Kenan Dağlıoğlu

Doç. Dr. Sultan Alan

Dr. Öğr. Üyesi Ş.Deniz Mutluay

Dr. Öğr. Üyesi Meltem Akbaş

Dr.Öğr.Üyesi Melike Öztürk

Dr.Öğr.Üyesi Burcu Avcıbay Vurgeç

Araş. Gör. Cemile Onat Köroğlu

Araş. Gör. Güneş Arslan

 


Fizyoterapi ve Reabilitasyon Bölümü

Prof.Dr. Sibel Başaran   Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı

 


Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof.Dr. Serkan Selli   Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı

 


Odyoloji Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Muhammed Dağkıran    Odyoloji Bölüm Başkanı

 


Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Doç.Dr.Özgür Sürmelioğlu    Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı