Çukurova Üniversitesi | Aday Öğrenci | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Dış İlişkiler | Bilgi Paketi

 
  Hakkımızda Yönetim Bölümler Personel Öğrenci İletişim  
 
  Tarihçe
  Misyon
  Vizyon
  Faaliyet Raporu

> Hakkımızda  >  Tarihçe        
Genel Bilgi

Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 2 yıllık Ebelik Ön Lisans Programı ile Adana Numune Hastanesi yanındaki binada 1996 yılına kadar eğitim-öğretimini sürdürmüştür. Ç.Ü. Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlük görevini Ç.Ü. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Turan ÇETİN yürütmüştür. Diğer taraftan Balcalı kampüsünde, 2 yıllık Hemşirelik Ön Lisans Programı, Ç.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yürütülmüştür. O dönemde, Ç.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlük görevini Ç.Ü. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Acar TOKCAN yapmıştır. 1996-1997 eğitim-öğretim yılında 4 yıllık Hemşirelik ve Ebelik Lisans programlarını içeren Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu kurulmuştur. Adana Sağlık Yüksekokulu, 2007-2008 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılına kadar, Adana Numune Hastanesi yanındaki binasında hizmet vermiştir. Ç.Ü. Adana Sağlık Yüksekokulu Mart 2008 tarihinde, Çukurova Üniversitesi Balcalı kampüsündeki yeni binasına taşınmıştır. 2015 yılına kadar eğitim-öğretimini sürdüren Ç.Ü. Adana Sağlık Yüksekokulu, 27 Ağustos 2015 Tarih ve 29458 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2015/8052 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılmış ve yerine Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.

Kuruluşundan günümüze kadar, Ç.Ü. Adana Sağlık Yüksekokulu Müdürü olarak sırasıyla; Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri, Prof. Dr. Seyhan VARİNLİ, Prof. Dr. Necdet AYTAÇ, Prof. Dr. M. Macit İLKİT, Prof. Dr. M. Gülhal BOZKIR, Prof. Dr. Hasan OKUR ve Prof. Dr. Sait POLAT görev almıştır. Prof. Dr. Sait POLAT, Fakültemizin kuruluşuna öncülük etmiş ve 2011- 2018 tarihleri arasında görev yapmıştır. Nisan 2018 tarihinde Prof. Dr. Rengin Güzel Dekan olarak göreve başlamıştır.

Fakültemizde; Hemşirelik Bölümü Birinci ve İkinci Öğretim, Ebelik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Odyoloji Bölümü ile Dil ve Konuşma Terapisi Bölümleri bulunmaktadır. Halen aktif olarak Hemşirelik ve Ebelik Bölümleriyle eğitim-öğretimini sürdüren fakültemizin diğer bölümlerinin akademik alt yapı çalışmaları devam etmesi nedeniyle henüz öğrenci almamaktadır. Ancak bu bölümlerimiz adına alınan Araştırma Görevlileri, ülkemizin çeşitli üniversitelerinde Lisansüstü (Yüksek Lisans-Doktora) eğitimlerini sürdürmektedirler. Fakültemizde 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle Hemşirelik ve Ebelik Programlarında yaklaşık 1600 öğrencimiz eğitim almaktadır. Fakültemiz kuruluşundan günümüze kadar 2000’in üzerinde Hemşire ve Ebe mezun ederek ülkemizin sağlık ordusuna katkıda bulunmuştur. Ayrıca Hemşirelik (Yüksek Lisans-Doktora) ve Ebelik (Yüksek Lisans) Programlarında, Ç.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim de yürütülmektedir. Bu programlarda yetiştirilen uzman ebe ve hemşireler, akademik kariyerlerine devam ettikleri gibi, aynı zamanda, diğer mezunlarımız da bölgemiz ve ülkemiz genelinde, hastanelerimizin uzman ebe ve uzman hemşire ihtiyacını karşılamaktadır. Kuruluşundan günümüze kadar başarıyla hizmetlerini sürdüren Fakültemiz, eğitim-öğretim alt yapısı, akademik ve idari kadrosuyla, öğrencilerimize çağdaş ve iyi eğitim vermek üzere, hedefine emin adımlarla ilerlemektedir.

 Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
 Ziyaretçi sayısı: 8248