Etkinlikler

...

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Genel Bilgi
 

19 -21 Nisan 2019 tarihinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresine Ebelik Bölümü Öğretim elemanları, lisans ve yükseklisans öğrencileri ile katılım sağladık. Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz, sözel ve poster bildiriler yanı sıra kongre içerisinde düzenlenen kurslara da katılımcı ve düzenleyici olarak dahil oldukları verimli bir kongre geçirmişlerdir.

Ebelik Öğrencilerinin Menstrual Mitlere İnanma Düzeyinin Belirlenmesi (Sözel Bildiri)
Emine DEMİR, Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ, Burcu AVCIBAY VURGEÇ, Güneş ARSLAN
Hastanede Yatak İstirahatindeki Riskli Gebelerde Anksiyete Ve Uyku Kalitesi Üzerine Müziğin Etkisi (Poster Bildiri)
Cemile ONAT KÖROĞLU, Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ Fiziksel Engelli Kadınlarda Doğum ve Ebenin Rolü (Poster Bildiri)
CEMİLE ONAT KÖROĞLU, Burcu AVCIBAY VURGEÇ, FATMA İREM BARUTÇULAR Anne Sütü ve Mikrobiyota (Poster Bildiri)
Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ, Cemile ONAT KÖROĞLU1, Bedia ULUĞ, Sevgi GÜLTEKİN, Göçün Kadınların Üreme Sağlığı Üzerine Etkisi (Poster Bildiri)
Burcu AVCIBAY VURGEÇ, Cemile ONAT KÖROĞLU, Buse CÜCE Ebelik Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeyinin Belirlenmesi (Poster Bildiri)
Emine DEMİR, Pelin YÜKSEKDAĞ, Melike ÖZTÜRK Öğrenci Ebelerin Merhamet Düzeylerinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Meltem Akbaş, Rukiye Sülü Pelvik Taban Kursu Doç. Dr. Şule Gökyıldız Sürücü, Arş. Gör. Dr. Burcu AVCIBAY VURGEÇ (Kurs yürütücüsü)